Eğitim Programı

Eğitim ve öğretimin doğru bir zamanda gerekli bilgilere süreçte sahip olabilmeleri için kaliteli ve iyi bir üniversiteden mezun olabilen kaliteli öğretmenler tarafından eğitim ve destek almaları gerekir. Kaliteli eğitimciler sayesinde öğrenciler ders alırken her içerikte doğru metotları kullanabilmekte ve kalıcı bilgilere sahip olabilmektedir. Bahçelievler kişisel gelişim kursu başarı faaliyetleri ile beraber öğrencilerin öğrenme bilgi durumuna göre hızlı ve kalıcı eğitim vermeye devam etmektedir. Bir konu üzerinde doğru şekilde uygulanacak iyi bir uygulama ile kalıcı olarak öğrenim gördüğünü anlayan pek çok öğrenci bir sonraki konuya da çok daha iyi bir motivasyonla geçebilmekte ve kolaylıkla o ders içeriğini öğrenmektedir.

Randevulu gerçekleştirilen eğitim programları ile beraber kişisel gelişim kursumuzda yer alan öğrencilerin tüm soru tiplerine ne şekilde konsantre olacaklarını öğreterek kalıcı olarak dersi öğrenebilmeleri için tüm soru tiplerine hakim olma yollarını anlamaktadır. TEOG sınavı konusunda öğrencilerin gerekli olan okul içi sınavlarına da en doğru şekilde hazırlamaya devam ediyoruz. Bunun yanında Bahçelievler kişisel gelişim kursu öğrenci velisi ile beraber eğitimci ilişkisi ve anlayışı beraberliği ile eğitim öğretim sürelerini öğrencilerin derslerle beraber kurslarda hayatlarına geçirebilmeli ve kalıcı yer alabilmesi için farklı yöntemlerle olanaklar sağlayabiliyoruz. Bahçelievler kişisel gelişim kursumuz uygulamış olduğu derslerdeki faaliyetler ve programlar ile beraber kalitesini göstermeye devam etmektedir.

Matematik Dersi İçin Kurs İçerikleri
Fen Ve Teknolojik Ders İçeriği
Türkçe Dersi Nasıl İşlenir?
Yabancı Dil İçeriği
Sosyal Bilgiler Dersi İşleyiş Biçimi
Matematik Dersi İçin Kurs İçerikleri

Bahçelievler kişisel gelişim kursu içerisinde yer alan eğitimcilerinin öğrenciler için düzenlediği matematik programında her şeyden önce eğitim merkezinde yer alan öğrencilere matematiksel kavramlarını uygun düzeylerde kavrayabilmesini sağlayarak ders içerikleri arasında öğrencilere doğru ilişkiler kurdurmakta ve hayatının her akanında kullanabilecekleri düzeye ulaştırmaktadır. Daha sonrasında kurs merkezinde bulunan öğrencileri problem çözüm süreçlerinde ortaya çıkabilecek problemlerin içerisine kendi düşüncelerini doğru şekilde etkili bir yöntemle kullanma yetkisini sağlayabilmektedir. Öğrencilerin düşünme gücünü arttırarak matematikte bulunan matematiksel terimleri doğru kullanabilme yeteneklerini sağlamaktadır. Eğitim merkezimiz matematik dersini düzenli ve sitemli bir ders programı ile beraber çalışarak çok daha verimli bir ders çalışma sistemini geliştirmektedir.

Fen Ve Teknolojik Ders İçeriği

Fen ve teknolojik programlarında ise önce kişisel gelişim kursunda yer alan öğrencilerin problem çözme sırasında kendi düşüncelerini ekleyerek matematiksel terimleri doğru yerlerde kullanmalarını sağlayabilmektedir. Sistemli planlı olarak daha verimli ders çalışma güçlerinin artmasına yardımcı olabilmek, Bilgileri kendileri üretme veya sahip olunan bilgiyi doğru kaynaklarda araştırma araştırarak doğrunun etkin olarak bulanabileceği anlayışını sağaltarak eğitim verebilmektedir.

Türkçe Dersi Nasıl İşlenir?

Eğitimciler ilk olarak kişisel gelişim kursunun yer alan öğrencilere Türkçe dersini sevdirmekle başlamaktadır. Daha sonrasında ise okuyup dinlediklerini gözlemlerini her zaman doğru anlamalarına sağlayabiliyoruz. Dil kurallarını en doğru şekilde uygulayabilerek bilinçli ve özenli olarak kullanmalarını yönlendirebiliyoruz. Öğrencilerimizin yaratıcı düşüncelerini sağlamak ve kendi yorumları ile beraber kelime türetebilmeleri ve doğru şekilde cümle kurmalarına yardım ediyoruz.

Yabancı Dil İçeriği

Ders işlenirken öğrenciler yabancı dil dersinde bir şey anlamamalarından dolayı zaman zaman sıkılmaktadır. Bu yüzden öğrencilerine yabancı dili sevdirmekle başlamaktadır. Daha sonrasında yabancı dil konuşan ülkelerin sahip olduğu kültürel değerlerini ve sosyal yapılarını öğreterek önemli olduğunun kavramalarını sağlıyoruz. Bunun yanında sahip olduğumuz kültürel değerlerini yabancı dil ile doğru şekilde aktarabilecekleri gösterme konusunda dersler verebilmekte, İngilizce olarak konuşma, yazma ve dinleme öğrenimlerini kazandırabilmek için çeşitli uygulamalar ile beraber dersler vermektedir.

Sosyal Bilgiler Dersi İşleyiş Biçimi

Sosyal bilgiler programı içerisinde her şeyden önce öğretmenler öğrencilere Atatürk ilke ve İnkılaplarını önemini ve Türkiye’nin bu konuda kalkınmasını gelişip daha da güçlenmesinin önemli olduğu göstermek için ders içeriklerini anlatmaktadır. Bununla beraber Türk vatandaşı olarak haklarını sorumluluklarını ve üstüne düşen görevlerin neler olduğu konusunda bilinçlendirebilmek adına eğitim vermektedir. Aile okul ve iş hayatları içerisinde karşılarına çıkabilecek engeller konusunda ezilmeden basit çözümler üretebilme faaliyetlerini kazandırmaları için dersler vermektedir. Ayrıca tarih bugün ve gelecek arasında doğru bir bağlantı kurabilme yetisinin kazanmaları gibi sosyal bilgiler kısmından eğitim programı vermektedir.

Menü