Hakkımızda

Eğitim küçük yaşlardan itibaren ilk olarak ailede başlar. Daha sonra ise eğitim ve öğrenim gördüğü okullar ile beraber çevresinde bulunan insanlar kişinin eğitim seviyesini belirlemektedir.

Eğitim, günümüzde de son derece önemli bir konudur. Kişinin en iyi şekilde yetişmesi ve eğitim düzeyinin en üst noktada olması ancak profesyonel ve uzman kişilerce sağlanabilir.

Bahçelievler Kişisel gelişim kursu olarak bunun için ve çocuklarınızın eğitimlerini onların kültür seviyelerini en iyi anlamda geliştirmek yer alıyor. Toplumu oluşturan insanların eğitim durumu, eğitim kalitesi toplumun seviyesini belirlemektedir.

Bahçelievler Kişisel Gelişim Kursu;

• Kişisel gelişim kursumuzun önceliği eğitim gören öğrencilerimize düzenli, verimli ders çalışabilme alışkanlığı kazanmalarını sağlamaktır. Bunun yanında edinmiş oldukları, öğrendikleri bilgiyi tam olarak kullanabilme yeteneği kazandırmak istiyoruz. Bunu en üst noktaya ulaştırmak için ortam hazırlamakta ve destek vermeye devam ediyoruz.
• Bahçelievler kişisel gelişim kursu kurumsal bir merkezdir. Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan Genel Amaçlar içeriğinde MEB tarafından belirlenen program dâhilinde devam ediyoruz.
• Kişisel gelişim kursumuz tarafından uygulanmaya başlanan Öğrenci Dikkati Güçlendirme Programı ve eğitimi sayesinde öğrencilerin arasında yaygın şekilde görülen dikkatsiz dinleme, dikkatsiz okuma ve eksik anlama, ders içeriklerinden sıkılma gibi problemleri tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz.
• Kişisel gelişim kursumuzun felsefesi her öğrencinin farklı ve özel olduğudur. Merkezimizde yer alan rehber öğretmenler ile beraber bu prensip ve görüş ile öğrencilerimizle ilk olarak bireysel eğitim programı dâhilinde hizmet veriyoruz.
• Kişi için iyi bir kariyer bitirilen kaliteli üniversiteden geçmektedir. Kaliteli bir üniversiteyi kazanıp okumak için iyi bir lise eğitimi almak ve TEOG sınavında yapılacak olan başarıdan geçmektedir. Bahçelievler kişisel gelişim kursu olarak öğrenciler için bu döngünün bilincinde olmaya devam ediyoruz ve yine aynı bilinçle eğitim verebiliyoruz.
• Okul başarısının yanında TEOG başarısı aynı doğrultuda olmayabilir. Kişisel gelişim kursumuz, öğrencilerin bu durumu konusunda TEOG sınavı için profesyonel verilecek olan desteğin zorunlu olduğunun her zaman altını çizmeye devam ediyor ve ebeveynleri eğitim desteği konusunda mutlaka takviye bir destek almaları gerektiği konusunda uyarmaktadır.
• Öğrencilerimiz için randevulu olarak ders verdiğimiz Kişisel gelişim kursu programlarımız hem de grup olarak işlemeye devam ettiğimiz derslerle öğrencilerimizi TEOG sınavlarına her zaman en etkili en kaliteli şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz.
• Eğitim konusunda hizmet veren kurumumuz bünyesine katılan öğrencilerimizin başarıları sonucu öğrenciler ve öğrenci velileri eğitim süreçlerini daha başarılı şekilde geçirmektedir.
• Kişisel gelişim kursu merkezlerinde yer alan danışmanlık sistemimizle öğrencilerin etkin şekilde öğrenme, öğrendiğini tam olarak uygulama sürecini doğru bir yönlendirme gerçekleştirerek çıtalarını yükseltebiliyoruz.

Menü